Uppsägningstid för visstidsanställd?

Hejsan!

Har en anställd som SAS via arbetsförmedlingen. Dennes anställning går ut i januari. Har vi som arbetsgivare skyldighet att säga upp denne en månad innan? Då det redan finns ett slutdatum på anställningsavtalet? Det står även på avtalet en månads uppsägning åt vadera håll men det borde gälla om vi skulle sagt upp hen innan tiden gått ut.

Svar:

Hej!

En allmän visstidsanställning löper från ett visst datum till ett annat och innefattar ingen uppsägningstid. Står det i anställningsavtalet att det innefattar ömsesidig uppsägningstid på en månad bör detta vara gällande om avtalet ska sägas upp innan slutdatum. Vid en allmän visstidsanställning avslutas anställningen vid slutdatum, detta enligt LAS § 4 som beskriver ”En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 §.”. Alltså har ingenting annat avtalats vid anställningens slutdatum så avslutas den automatiskt.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren