Rätt till ersättning vid ändring i schemat?

Hej!

Jag arbetar som visstidsanställd ledsagare åt en kund som ofta inställer schemalagda arbetsdagar med väldigt kort varsel – på morgonen samma dag jag skulle arbeta.

Jag får ersättning vid max två inställda tillfällen per månad, och då med enbart en timlön per tillfälle. Jag undrar om eventuell kompensation vid sådana plötsliga ändringar i planeringen är helt upp till arbetsgivaren eller om man som arbetstagare har några rättigheter här?

Tacksam för svar!

Svar:

Hej!

Som arbetstagare har du enligt AML § 12 rätt till att få veta din planerade arbetstid två veckor i förväg. Detta besked får dock lämnas senare beroende på verksamhetens art eller om oförutsägbara händelser ger anledning till senare besked. I lagen är det alltså inte så tydligt definierat, utan brukar vara närmre reglerat i kollektivavtal. Jag råder dig till att se över gällande kollektivavtal för att se vilka regler som är gällande på din arbetsplats.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren