Byta intjänandeperiod för semester?

Hej,

hur går vi till väga om vi vill byta semesterintjänandet från intjänandeår till semesterår och följa semesterlagen? Låt säga att vi skulle bryta vid årsskiftet, då skulle de anställda tjäna in ca 6 dgr till nästa semester, kan vi göra så och ”kräva” att de plockar sparad semester alt. tj.ledigt?
MVH

Hej

Enligt semesterlagen, kan ni bara ha ett sådant avtal genom att ni har ett gällande kollektivavtal. Se nedan.

2 a § Genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, får avvikelse göras från 3, 3 a, 9, 11 § andra stycket, 16–16 b, 22, 26, 26 a, 29, 29 a och 30 §§.

3 § Med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår.

Har ni inte ett gällande kollektivavtal?, bryter ni i så fall mot semesterlagstiftningen då denna paragraf bara kan göras gällande genom kollektivavtal.

Har ni kollektivavtal innebär  det inte att ni bara kan byta ”över” det gällande avtalet. Detta ska göras när ni tecknar ett nytt kollektivavtal (som sker genom förhandling med den kollektivavtalsslutande organisationen, dvs facket). Anledningen till detta är att kollektivavtalet gäller precis lika mycket som ett anställningsavtal och detta kan ni inte bara bryta genom att ni som arbetsgivare tycker att ni vill ändra semesterintjänandet, som dessutom blir en klar försämring för arbetstagarna. Det innebär nämligen att ni gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott.

Vill ni ändå ändra förutsättningarna (om ni inte har kollektivavtal) bör ni göra det på ett sådant sätt att arbetstagarna accepterar villkoren, det bästa vore i så fall att de tjänar på övergången. Dvs att de inte blir av med några semesterdagar. Kom ihåg att förhandla med arbetstagarna innan ni gör förändringen även om ni inte har kollektivavtal. Det kan annars vara ett anställningsavtalsbrott om ni ändrar semesterintjäningen till det sämre.

Lycka till med förhandlingen

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren