arbetsskyldighet

Hej.

Under en period har företaget jag jobbar för hållt på med en omorganisation. Det har lett till att jag har blivit erbjuden samanlagt 70% tjänst varav 50% är inom något annat. Vad har jag för möjligheter att tacka nej till detta? Vad har arbetsgivaren för skyldigheter?

Svar:

Hej!

Arbetstagarens arbetsskyldighet bestäms i anställningsavtalet. Det innebär att det är avtalat i anställningsavtalet kring vilka arbetsuppgifter som ni avtalats ska utföras av dig som arbetstagare. Enligt punkt 2 i LAS § 6 c ska arbetsgivaren ange ”en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.” Arbetsgivaren ska således ge information om befattningen och innehållet. Hur pass detaljerat och beskrivande informationen ska vara anges inte. Men arbetsgivaren kan inte helt utelämna en beskrivning av tjänsten. Ligger de nya uppgifterna utanför din arbetsskyldighet har du inte skyldigheten att anta dessa arbetsuppgifter. Har din arbetsgivare inga andra arbetsuppgifter till dig på arbetsplatsen finns dock risken att du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist om du väljer att inte acceptera erbjudandet. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren