Rättighet till annan anställningsform?

Hej!

Jag är timanställd enligt kollektivavtal på fast schema, men på bestämd tid. ”Vi börjar med ett år” sa min chef när vi tecknade anställningsavtalet. Jag har arbetat på denna arbetsplats i 7 månader nu. Har jag rätt till någon form av löneutveckling efter att ha arbetat över ett halvår? Och har min arbetsgivare skyldighet att erbjuda mig en annan anställningsform efter 6 månader? Eller har detta skrivit av mig alla rättigheter då jag har en timanställning och inte en provanställning?

Svar:

Hej!

Värt att i ditt fall notera är att timanställning inte är en godkänd anställningsform enligt LAS, men kan tillåtas genom vissa kollektivavtal. Att arbeta under timanställning är endast en avlöningsform, där personen blir nyanställd vid varje arbetspass och får lön för arbetad tid. Godkända anställningsformer enligt LAS är tillsvidareanställning och allmän visstidsanställning. Du beskriver att du har ett fast schema och att den är tidsbegränsad till ett år, vilket låter som att anställningsformen du egentligen går under är en allmän visstidsanställning. Detta kan vara någonting att ta upp med din arbetsgivare. Om din anställning egentligen är en allmän visstidsanställning har du vissa rättigheter som arbetstagare. Då du varit anställd i en allmän visstidsanställning hos din arbetsgivare under mer än två år under en femårsperiod blir du enligt LAS § 5 automatiskt tillsvidareanställd på företaget. Kring din fråga om löneutveckling så regleras detta inte i lagen, utan regleras i gällande kollektivavtal. Du har alltså ingen automatisk rättighet genom lag till löneutveckling, utan detta bestäms i eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren