Omplacering pga sjukskrivning

Hej igen! Har en fråga ang omplacering på mitt arbete.Är så att jag har varit sjukskriven till hälften.Men nu när jag fick nya arbetsuppgifter så har jag gått upp till 75% i arbetstid. Och senare gå upp till 100%.Men min fråga är vad lång tid tar det att bli förflyttad permanet till mina nuvarande uppgifter ,och är det inte särskilda papper som skall fyllas i osv. Så att arbetsgivaren inte flyttar mej tillbaks till mitt gamla arbete som jag inte klarar 100%? Tips råd om detta är välkommet.

Hej!

I enlighet med Arbetsmiljölagen så har din arbetsgivare skyldighet att vidta åtgärder för att underlätta återgång till arbete. Lagen reglerar däremot inte hur processen återgång till arbete ska gå till, då arbetsförmåga och behov är individuellt förankrade. Mitt råd är att du vänder dig försäkringskassan.

Lycka till!

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren