Konkludent anställning?

Hej,

Jag arbetade på ett privatägt företag fom 28/8- tom 31/8-14. Den 31/8-14 löpte min månadsanställning ut.
Jag var planerad arbete den 1/9-14 dvs när anställningen var slut, och har ännu inte skrivit på nytt avtal men är fortfarande planerad på arbetstider. Chefen vill ha mig kvar och sa i förra veckan att jag kommer att få skriva på papper, men att % inte är färdigställd ännu men anställningen löper på som innan.

Jag har nu fått ett erbjudande om tillsvidareanställning inom samma företag, fast på ett annat ställe, och tackat ja till det då jag inte har någon anställning kvar hos den första, då jag ej skrivit på något nytt avtal. Jag börjar på det nya jobbet den 29/9-14.

Ska tillägga att jag har stora ansvarsområden på min arbetsplats där jag arbetar, men inte är anställd på papper, idag.

Eller hur funkar det?

Hej!

Om jag har förstått dig rätt, så har du haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut. Enligt LAS, Lag om anställningsavtal, så kan ett avtal ingås muntligt, skriftligt eller genom ett konkludent handlade. Ett konkludent handlade innebär i praktiken, att om du arbetar och uppbär lön så har du och din arbetsgivare per definition ingått avtal om anställning. Jag råder dig att informera din chef om att du har för avsikt att byta anställning, så att det inte uppstår några missförstånd.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren