Hur fungerar övergång av verksamhet?

Hej,
vad gör jag med en anställd som är graviditetsledig ,jag skall sälja företaget detta år, hon blir borta ca 1 och halvt år.hon gick 1/10-2014 jobbade 80%.

Svar:
Hej,övergång av verksamhet regleras främst i Lagen om anställningsskydd (LAS) 6 b. När det sker en verksamhetsövergång har de anställda rätt att följa med verksamheten till den nya arbetsgivaren. Den som köper verksamheten, förvärvaren, måste alltså ta över personalen. Anställningsförhållandet övergår automatiskt till förvärvaren och formellt sett får arbetstagarna en ny arbetsgivare. De rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet övergår till förvärvaren som i och med övergången blir ny arbetsgivare.

Du bör informare dina anställda om vad som kommer att ske då också de personer som är föräldralediga eller tjänstlediga på annan grund. Arbetstagre kan välja att inte följa med i övergången men det kan då uppstå en arbetsbristsituation. Då gäller reglerna i LAS kring bl.a. saklig grund och turordning.

Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare fågor. Möjligheten finns även att ringa oss, se vår hemsida!

Mvh

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren