Har jag rätt till tjänstledighet?

Kan min chef neka mig tjänstledighet när jag har barn under 8 år? Jag och min sambo jobbar båda mycket helger och ofta krockar det och vi har ingen möjlighet till barnvakt. Jag har jobbat 80% sedan jag kom tillbaka till jobbet och nu när jag ville förlänga min tjänstledighet menade dom på att jag redan varit tjänstledig i två år och att det räcker?

Svar:

Hej!

Står det ingenting kring detta i eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen har du en laglig rätt att sänka din arbetstid upp till 25 % av en heltidstjänst fram till dess att barnet fyllt åtta år. De kan alltså inte neka dig att vara förlänga din tjänstledighet så länge ditt barn är under åtta år gammalt.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren