Har jag rätt att ignorera min uppsägningstid?

Om jag som arbetstagare (fast tillsvidare) har avtalat om en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader, men där arbetsgivaren inte hållit sig till ett av de villkor som avtalats i anställningsavtalet (vi har avtalat om en extra lönerevision 1/8-2014 som uteblivit), har jag då rätten att gå på dagen?

Svar:

Hej!

Trots att din arbetsgivare har brutit mot en punkt som ni avtalat om innebär inte detta att du som arbetstagare även har rättighet att bryta mot vad som avtalats. Gör du detta finns risken att du blir skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare. Du har alltså inte rätt till att bryta uppsägningstiden på grund av denna föeteelse. dock har du rätt till den lönerevision som du och din arbetsgivare har avtalat om. Detta är någonting som du bör ta upp med din arbetsgivare. Lyssnar inte din arbetsgivare på dig finns möjligheten att kontakta din eventuella fackliga organisation då kan de vidare hjälpa dig med detta. Är du inte fackligt ansluten kan vi på arbetsrättsjouren hjälpa dig att skicka en lönefordran till din arbetsgivare, detta ingår dock inte i våra kostnadsfria tjänster.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren