Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider?

Hej,

Min arbetsgivare ändrar arbetstider från 7:30 – 16:00 till 07:00-15:30. Jag har inte möjlighet att börja 7:00 eftersom jag har en son som är 9 år gammal och jag lämnar honom på fritids när dem öppnar 6:30 och åker direkt till jobbet så jag är där prick 7:30. Nu säger arbetsgivare att det finns två möjligheter: ta ut föräldraledigheten (min son fylld 9 så har jag inte rätt till detta längre) eller minska sysselsättningsgrad, arbetsgivare vill alltså tvinga mig till deltid pga att jag är ensamstående mamma. Har de rätt att göra detta? Är det inte diskriminering och förhindrande till arbete för mig som förälder?

 

Svar:

Hej!

Enligt lag är det så att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Rättigheten att leda och fördela arbetet innefattar bland annat arbetstidens förläggning. Arbetsgivarens skyldighet gällande arbetsschemat är att du som arbetstagare ska få ta del av det senast två veckor i förväg. Då du inte längre kan använda dig av föräldraledigheten så har du tyvärr heller ingen laglig rättighet att neka dessa arbetstider. Det jag rekommenderar dig att göra är att försöka prata med din arbetsgivare och därigenom förklara din situation. Lycka till!

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren