Bemanningsföretag vid arbetsbrist?

Hej

Får man ta in bemanningsföretag när jag har blivit arbetsbefriad pga arbetsbrist. Eller skulle jag blivit tillfrågad först enl LAS, har jobbat på företaget i många år men är ej med i facket.

Hej

Det finns inget generellt förbud för en arbetsgivare att hyra in arbetskraft under tid då tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning (normalt 9 månader från sista arbetsdag ). Är du dessutom inte med i facket får du driva ett sådant ärende själv mot arbetsgivaren, vilket kan bli väldigt dyrt. Det finns så klart moraliska aspekter vilket man som oberoende part kan ifrågasätta men rent lagligt har arbetsgivaren rätt att agera så här.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren