Uppsägning vid provtjänstgöring

Jag fick ett nytt arbete i början av juni 2014. Jag skrev på om sex månaders provtjänstgöring. Den 11/7-14 skadades jag på mitt arbete. Jag fick en dieseltunna med ca 150 liter vatten över mig. Den åkte av från upphissade gafflar på en traktor. Jag försökte ta emot den med min arm och bröt då mitt nyckelben. Min arbetsgivare har inte hört av sig till mig under hela min sjukskrivning, som löper ut 4/9-14, men igår 1/9 fick jag en uppsägning per post. I uppsägningen står att arbetet inte blivit vad de tänkt sig på grund utav omständigheter som varken de eller jag kunnat råda över. Får det gå till så här? Kan en provtjänstgöring upphöra för att jag varit sjukskriven 1/3 av min provtjänstgöring?

Svar:

Hej!
Du har under denna tid varit anställd genom provtjänstgöring. Provtjänstgöring är lite annorlunda reglerat i lagen då arbetsgivaren inte har en skyldighet att uppge anledning till uppsägning av arbetstagare. Detta gör att din situation är svår att angripa rättsligt. Det som arbetsgivaren skulle kunna ha stridit mot i detta fall är diskrimineringslagstiftningen, men det kan heller dock inte direkt kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna. Det är alltså svårt att kunna ta det vidare då arbetsgivaren inte behöver ha en anledning till uppsägning under en provanställning.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren