Tillsvidareanställning efter ett visst antal timmar?

Hej

Hur många timmar måste jag ha innan jag blir inlasad ? jag jobbar som timanställd åt ett statligt bolag.

Hej

Timanställning är en felaktig anställningsform, den finns inte enligt lag. Däremot kan arbetsgivaren sluta kollektivavtal med en kollektivavtalsbärande fackorganistion och på så sätt skapa utrymme för en ”timanställning” då kollektivavtal gäller före svensk arbetsrätt. En tidsbegränsad anställning innebär att du i huvudsak ska ha arbetat i sammanlagt två år under fem år för att de ska övergå till en visstidsanställning.

Det kan verka enkelt, men tyvärr fungerar detta sällan så enkelt rent praktiskt. Din arbetsgivaren kan nämligen kombinera olika typer av visstidsanställningar för exakt samma arbete och på så sätt skjuta på den fasta anställningen upp till 4-5 år. Det är tyvärr den bistra verkligheten. Dessutom har du som du uppger arbetat som timanställd (ok om det finns ett kollektivavtal) då räknar din arbetsgivare dina arbetstimmar och dagar, så att du egentligen måste ha kommit upp i 365 dagar för att detta ska räknas som ett helt arbetsår. Det innebär således att du ska ha jobbat sammanlagt över 700 dagar under en femårsperiod för att tjänsten ska gå över till en tillsvidareanställning. Det innebär rent krasst, att helger, semesterdagar osv inte räknas in i den sammanlagda arbetstiden. Dvs du kan alltså arbeta i betydligt fler år än vad du skulle gjort om du haft en annan visstidsanställning (där helger och semesterledighet räknas in) utan att få en tillsvidareanställning.

Det mest betänkliga är att du arbetar inom en statlig myndighet som ska föregå med gott exempel på arbetsmarknaden…

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren