Ingen sjukersättning?

Hej!

Jag har en anställning där jag skriver under anställningsavtal för 1-3 månader i taget. Jag går för en som är mammaledig. Ibland kallas min anställning vikariat, ibland kallas den för allmän visstidsanställning på avtalet jag får skriva under. I och med att företaget jag arbetar för kommer att utsättas för ny upphandling i mars nästa år har jag fått besked att de obetalda sjukdagarna jag har för juni och juli inte kommer att betalas sjukersättning för p g a att de har fått nyanställningsstopp fram till mars. Är det som de säger ? Mitt senaste anställningsavtal löpte mellan 1 juni och 31 augusti, allmän visstidsanställning. Under denna period hade jag ett antal sjukdagar som arbetsledare nu påstår ska vara obetalda.

Tack på förhand för hjälpen.

SVAR:

Hej,

Gällande dina anställningsavtal vill jag bara först nämna är vikariat och allmän visstidsanställning två olika anställningsformer och arbetsgivaren kan därmed låta dig vara anställd i vardera anställning i två år, detta utan att bli inlasad. Så har du önskan om att få en tillsvidareanställning på företaget ska du vara uppmärksam på vad du skriver på. Detta eftersom du efter två år i samma anställningsform inom en femårsperiod är berättigad en tillsvidareanställning.

Nu till din fråga, vill jag hänvisa till 3 § Sjuklönelagen. Där framgår det tydligt att Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

2 thoughts on “Ingen sjukersättning?

  1. Andras says:

    Det kan väl också vara så att konverteringsregeln är bortskriven i ett eventuellt kollektivavtal?

Comments are closed.