Veckovila – hur flexibel är den?

När veckovila infaller på röd dag då man per automatik är ledig. Kan man då flytta veckovilan till nästkommande arbetsdag?

SVAR:

Hej,

I enlighet med 14 § arbetstidslagen så har man som arbetstagare rätt till en sammanhängande ledighet om 36 timmar under varje sjudagars period (beredsskapstid ingår ej).  Det finns en flexibilitet huruvida veckovilan förläggs då lagen är dispositiv och kan ändras genom kollektivavtal.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren