Timanställning är inte lagriktig anställningsform

Hej!
Jag jobbar som guide för olika researrangörer, som jag får uppdrag ifrån, en resa i taget (allt från 3-12 dagar). Jag får oftast uppdragen 1-4 månader i förväg. En del resor blir inställda och då blir jag utan jobb de dagarna. Detta brukar jag få reda på 4-6 veckor innan resans avgång. Jag får alltid betalt per dag, aldrig per timme.
Arbetsförmedlingen säger att jag är timanställd, medan jag påstår att jag är projektanställd. Vem har rätt? Vilken är den juridiska definitionen på ”timanställning” och i vilken lagtext kan jag hitta den definitionen?

Hej

Rent krasst har ingen av er rätt. Timanställning eller projektanställning är inga lagriktiga anställningsformer enligt svensk arbetsrätt. Det är ett problem att varken arbetsgivare eller arbetstagare känner till att denna typen av anställning inte är riktigt  såvida det inte finns ett gällande kollektivavtal som definierar denna typen av anställningsform.

Dessa tidsbegränsade  anställningsformer är godkända enligt LAS

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Arbetsförmedlingen borde definitivt veta vad som gäller.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren