Hur blir det med sjuklön?

Jag har jobbat sedan 2 månader på ett café och inte skrivit ett anställningsavtal, jag har bett om att få skriva ett, men chefen sa då ” har inte tid, glömt dom i bilen” eller är sur om man frågar. Är detta rätt? Annan fråga är att jag sökte en heltidstjänst som nu verkar bli en deltid, blir det då en behovsanställning?

Jag skadade foten och vart hemma en vecka, chefen sa när jag frågade om sjuklön att hon inte lagt upp några arbetstimmar för mig, hur blir det då med sjuklön osv?

SVAR:

Hej,

Gällande din fråga om anställningsavtal är arbetsgivaren, enligt LAS 6c §, skyldig att senast en månad efter en arbetstagare börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. I punkt 3 klargörs att arbetsgivaren bland annat ska tydliggöra om anställningen gäller tillsvidare eller för en begränsad tid.

Angående din fråga om sjuklön är det att hänvisa till 3 § Sjuklönelagen. Här tydliggörs arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte.

Även 12 § Arbetstidslagen, ändringar i schemat får inte ske med kortare varsel än två veckor. Har de avtalat att du ska arbeta har du rätt att vara sjuk och få sjuklön.

 

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren