Har jag rätt att få min semester tillbaka om jag varit sjuk på min semester?

Har jag rätt att få min semester tillbaka om jag varit sjuk på min semester i en vecka?

SVAR:

Hej,

Enligt Semesterlagen 15§ framgår det att: om det under semesterledigheten infaller en eller flera dagar då arbetstagaren inte hade kunnat arbeta på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller en eller flera dagar som är semesterlönegrundande enligt 17 a och 17 b §§ ska, om arbetstagaren utan dröjsmål begär det, sådana dagar inte räknas som semesterdagar. I sådant fall ska de semesterdagar som återstår förläggas i ett sammanhang, om arbetstagaren inte medger annat.  Således innebär det att blir du sjuk under din semester ska det inte likställas med semester.

Notera dock att arbetstagaren ska utan dröjsmål begära att dessa sjukdagar inte ska räknas som semesterdagar. Det är viktigt att arbetstagaren inte väntar med att anmäla det till sin arbetsgivare så att det inte blir oklarheter.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren