Diskriminering av visstidsanställd

Hejsan! 
Jag har just hittat något som heter Lagen om diskriminering av deltids- och visstidsanställda. Gäller den även för anställda för enstaka dagar? (HRFs kollektivavtal) Jag undrar om jag som timanställd kan hävda att jag har rätt att vara med på personalmöten. Som det är nu är det inte självklart att anställda för enstaka dagar får vara med, med motivationen att de jobbar för lite/för få timmar. Deltidsanställda och visstidsanställda får vara med. Jag känner mig utanför, får inte samma info som andra anställda, och har inte heller möjlighet att ta upp problem på arbetsplatsen tillsammans med de andra på mötena, eftersom jag inte får betalt för att vara med som de andra. 
Jag undrar också om det inte är diskriminering av visstidsanställda att dessa inte får ta del av lönepotten, med argumentet att potten tjänades in förra året? Är inte det då en löneform som diskriminerar de som idag är visstidsanställda i relation till tillsvidareanställda? Om de utför samma arbetsuppgifter? Så här är det för en kollega till mig. 
Tacksam för svar!

Hej

Rent krasst gäller lagstiftningen:

 En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tilllämpar eller skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning, om inte arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med den missgynnades deltidsarbete eller tidsbegränsade anställning. Förbudet gäller inte om tillämpningen av villkoren är berättigad av sakliga skäl.

Nu finns det med största sannolikhet ett kollektivavtal i bakgrunden som definierar vilka löneförmåner som skall gälla för olika typer av anställningar, och jag skulle därför be att facket tillsammans med arbetsgivaren ger dig förklaringen till det här.  Facket borde också ha ett intresse av att skydda arbetstagare som har sämre anställningsvillkor. Facket är även de som i första hand ska driva frågan vidare om diskriminering så spontant känns det som att din första handling borde vara att ta kontakt med dem även i fallet om att inte få delta på personalmötena. Framför din kritik sakligt, dvs ange argument varför du vill/ska vara med. Inte bara ifrågasätta varför du inte är med.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren