Avdrag på slutlön

Hej min fråga gäller avdrag på slutlön. För ca 1,5 år sedan blev jag påbackad av en okänd bil utanför en grossist med följd av en buckla på bilen. Jag anmälde detta muntligen till min arbetsgivare. Bilen är en firma/servicebil som bara jag använde. Nu efter 1,5 år utan att hört något tidigare har arbetsgivaren på min slutlön dragit 5000kr utan att meddela mig om orsak eller anledning (det fick jag reda på av revisorn när jag undrade om löneavdraget). Jag har under ca 3-4 veckor försökt få tag på min före detta arbetsgivare utan resultat. Har dom rätt att dra in pengar från min lön ? Det gäller som sagt en servicebil där händelsen ägt rum i mina arbetsuppgifter ej någon privatkörming Jag är inte med i facket. Hur går jag vidare med det här?

Svar:
Hej!
Det behövs arbetstagarens godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen enligt Lagen om arbetsgivarens kvittningsrätt. Finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det finnas speciella bestämmelser om kvittning i detta. Du är välkommen att återkomma till oss om du vill att vi tar kontakt med arbetsgivaren. Detta ingår då inte i vår kostnadsfria rådgivning utan vi för en diskussion om kostnaderna och möjligheterna att driva ärendet.

Du kan läsa mer om kvittning här och även på vår blogg:

http://www.kronofogden.se/Arbetsgivareskvittningsratt.html

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren