Uppsagd pga. annan bisyssla?

Hej
Är anställd som platschef på ett byggföretag.  Har startat firma som bedriver överlåtelsebesiktningar som bi syssla. Nu vill företaget att jag avvecklar denna firma annars kommer jag att sägas upp på grund av personliga skäl. Har dom rätt att göra detta. Det är absolut ingen konkurreande verksamhet. Tack på förhand !

Svar:
Hej,
Du har lojalitetsplikt gentemot dina arbetsgivare som gör att du ska se till deras bästa ur ett arbetspliktsperspektiv. Om du innehar två stycken heltidsanställningar kan din arbetsgivare hävda att den ena anställningen påverkar den andra och att du inte nog sätter din arbetsgivares intresse i första hand. Lojalitetsplikten är en sk ”dold anställningsklausul” och finns ofta inte utskriven i ditt anställningsavtal. Men den gäller likväl och du måste ta den i beaktande.

För att kunna göra en mer individuell bedömning av just ditt ärende måste vi granska ditt anställningsavtal samt veta mer om din egen firma kontra din anställning. Du är välkommen att återkomma om du vill ha mer stöd från oss genom att återkomma med anställningsavtal samt mer information. Vi ser då om ärendet går att driva vidare och till vilken kostnad. Du kan även läsa mer kring lojalitet på vår blogg.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren