Rätten till slutlön

Hello!
Jag sa upp mig den 22 April och har inte fått min slutlön än. Då jag skriver till dem så säger det att det väntar på ett OK från min fd arbetsledare. Och när jag pratar med han så säger han att vi måste gå igenom några arbeten. Kan ett företag kräva detta då jag har slutat och fått ut arbetsgivarintyget. Och hur skall jag gå tillväga för att få ut min slutlön? Kan ni hjälpa mig?

Svar:
Hej,
Det vanliga är att hela slutlönen, inkl ev semesterlön etc, utbetalas senast en månad efter avslutad anställning. Men det finns ingen lag som reglerar detta, utan det görs i avtal, antingen induviduellt eller kollektivt. Kollektivavtalet kan ge arbetsgivaren längre tid på sig.

Däremot reglerar Semesterlagen din rätt till semesterersättning då din anställning avslutas. Semesterlagen säger följande: 30 § Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande. Om det inte går att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde.

Prova att kontakta din arbetsgivare och hör efter vad som hänt. Du är välkommen att återkomma till oss om du inte får ut dina pengar. Vi har då möjlighet att skicka en lönefodran till arbetsgivaren.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

7 thoughts on “Rätten till slutlön

 1. Kim says:

  Hej igen!
  Tackar för svaret.
  Har varit i kontakt med företaget och hon som sitter med lönerna. Hon säger att hon väntar på ok från högremakter. Och då jag pratar med de så säger de att jag måste komma in och fixa fakturaunderlag för ett antal jobb.
  Jag har väl slutat och då kan de väl inte kräva att jag skall fortsätta jobba? Kan du hjälpa mig att få min semester ersättning. Eftersom det snart är dags att betala hyra mm.

 2. Camilla Ländin says:

  Om det saknas fakturaunderlag och du så att säga inte har slutfört ditt arbete enligt vad som är rimligt att begära, så kan arbetsgivaren hålla inne din lön tills frågan är utredd. Det kan bli svårt att kräva din semesterersättning om du inte har fullgjort dina skyldigheter mot företaget.

 3. Kim says:

  De kräver att jag skall komma dit. Vilket jag inte har tid med. Och eftersom jag inte har någon telefon så kan jag inte heller ringa dem. Så jag måste alltså ta ledigt från mitt nya jobb för att de vägrar gå igenom det på mejl. Eller vad kan jag göra?

 4. Camilla Ländin says:

  Du är skyldig att fullgöra ditt arbete även om du har slutat. Annars har de rätt att hålla inne lönen. Så, ja, kanske måste du ta eldigt från ditt nya jobb för att avsluta.

 5. Kim says:

  Det nya arbetet är 60 mil bort. Så det är inte direkt så enkelt som det låtar att bra ta ledigt och dessutom så har jag inga pengar för att betala resan.

 6. Camilla Ländin says:

  Jag föreslår att du kontaktar din fd arbetsplats och kommer överens om hur ni ska göra. Jag kan nog inte göra mer för att lösa situationen.

Comments are closed.