Jobba igen mötestid

Hej!

Jag jobbar som tandläkare som arbetsmodel kl 07-19. Vi har patienter 7 till 13 sen administration. Varje fredag är det 2timmar möte. Arbetsgivaren vill att vi jobbar
tillbaka 2 timmar som klinisk tid. Eftersom allt möte, utbildning är
”stulen”tid från klinisk tid. Jag vet jag har 40 timmars arbetstid i veckan
som arbetsgivaren leder o fördelar arbetet. Men är det lagligt att kräva tillbaka
den tiden ändå jag befinner mig i jobbet o medverkar  i möte o ändå jobba
tillbaka? Dessutom jag jobbar halv tid o jag ska jobba 2 timmar tillbaka (lika mycket
en heltidsarbetande ) gör? Då jobbar jag ca 10% av min helårsarbetstid, men
heltidsarbetande jobbar 5% av sin helårarbetstid! Är det rätt att göra så? Jag
missgynnas som deltidsarbetare. Facket pratar om samverkan osv. 40timmar bestäms av
arbetsgivaren.

SVAR:
Din fråga regleras antagligen i ett kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. I detta ska finnas angivet hur arbetstiden ska förläggas och hur tex mötes- och utbildningstid ska räknas. Det låter inte helt rimligt att du skulle ha 40 h klinisk tid och därutöver mötestid tex.Men för att kunna svara exakt på din fråga så behöver man studera vad kollektivavtalet säger, och detta kan bara facket hjälpa dig med.
Jag rekommenderar att du kontaktar dem igen, kanske inte ditt lokala ombud utan vänder dig till dem centralt.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren