Besked om beviljad semester

Hej!

Jag har för två månader sedan ansökt om föräldraledighet och semester hos min arbetsgivare en vecka i oktober och hon drar på beskedet.  Vi ska betala en resa och nu riskerar vi att missa detta.  Har en arbetsgivare inte skyldighet att lämna besked inom en viss tid och om den inte gör det,  kan jag då agera utan att ha fått besked?

SVAR:

Hej,

Om det inte finns särskilda överenskommelser i kollektivavtal så är arbetsgivaren,  i enlighet med semesterlagen, skyldig att meddela beviljad semester två månader före ledighetens början och i särskilda fall en månad före 11 §.  Jag skulle råda dig att förklara situationen för din arbetsgivare och se om ni kan komma fram till en lösning.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren