Är jag berättigad en tillsvidareanställning?

Har jobbat som personlig assistent, vikarie i 7 månader, fast jag var lasad och inte visste om detta. tack vare facket som hjälpt mig fick reda på det av slump. Min fråga vad är mina rättigheter är?

SVAR:

Hej,

Har du arbetat som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ska din anställning övergå till en tillsvidare anställning. Detta regleras i LAS 5§. Där med är du berättigad alla förmåner och även det skydd denna lagen innebär. Utifrån det du skriver tolkar jag det som du har arbetat som vikarie i sju månader efter det att du borde varit berättigad en tillsvidareanställning, och i så fall är du berättigad en tillsvidaretjänst. Dock är det viktigt att du tittar vad som står i ditt anställningsavtal, och i de fall du haft fler. Detta eftersom du inte får räkna ihop allmän visstidsanställning med vikariat, så i praktiken kan du vara anställd i fyra år om du går mellan dessa två anställningsformer, detta utan att bli inlasad.

Mitt tips till dig är att åter igen kontakta ditt fackförbund och driva frågan vidare då det som enskild arbetstagare är svårare att driva frågor av denna karaktär.

Häsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren