Utbetalning av semesterersättning

Hejsan.

Jag har efter nästan tre års anställning sagt upp mig, den 18 mars för att vara
exakt. Jag har ett års inarbetat semester och en halv månads lön kvar som ska
komma 15 maj. Nu säger min föredetta arbetsgivare att han kanske ska dela upp
slutlönen. Och betala ut semesterersättningen i juli.

Kan han göra så? För att jag har läst på många ställen att sista lönen ska
vara slutlön och i den ska semestersättning och slutlön finnas.

Jag tycker att han beter sig väldigt elakt och är i stort behov av råd.

Svar:
Hej,
Enligt Semesterlagen 30 § gäller följande: Semesterersättning ska betalas ut till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter anställningens upphörande.

Om det inte går att beräkna semesterersättning inom en månad efter anställningens upphörande, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret mot att beräkna ersättningen upphörde.

Prata med arbetsgivaren och påpeka dina rättigheter. Du är välkommen att återkomma om du inte får ut det du har rätt till.

Mvh
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren