Uppsägning vid sjukdom

Jag ställer frågan åt en kund som jag gör löner för. Vi har en anställd som under flera månader varit sjukskriven 25%. Nu har han fått beviljat sjukersättning istället för sjukskrivning.

Har han då fortfarande sin 100% anställning hos oss, eller kan vi göra om hans anställning till att omfatta 75% tjänstgöring?

Svar:
Hej,
En uppsägning från arbetsgivarens sida ska enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) vara sakligt grundad. Uppsägningen kan vara sakligt grundad om en arbetstagare exempelvis lider av en sjukdom som förhindrar denne att utföra sina arbetsuppgifter och arbetsgivaren inte har möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna eller erbjuda alternativa uppgifter.

Sjukersättning innebär att personen troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är viktigt att ni som arbetsgivare har ett säkert underlag, t.ex. ett läkarutlåtande, för att på saklig grund säga upp personen på 25 %.

I LAS finns även regler kring att en uppsägning ska meddelas skriftligt, se LAS 8 §.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren