Rätt att spara semesterdagar?

En anställd fick förskottssmeter 2013, 25 dagar, men har endast tagit ut 22 dagar. Resterande 3 dagar går inte att spara om jag förstått det hela rätt. Är det så? Löneprogrammet har plockat bort dessa dagar.

Nu har han 25 intjänade dagar.

Svar:
Hej,
Arbetstagare kan komma överens med arbetsgivaren om förskottssemester. Förskottssemester är betald ledighet utan att ledigheten är intjänad, till exempel under en arbetstagares första anställningsår. En arbetstagare med rätt till mer än 20 semesterdagar under ett semesterår får spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Det är bara betalda dagar, det vill säga intjänade semesterdagar med semesterlön, som kan sparas. Beviljad förskottssemester som inte har hunnit tas ut när semesteråret är slut förfaller och får inte sparas.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren