Förläggning av semester

Hej,

Har en fråga vad gäller semesterlagen. För en månad sedan blev en person på min avdelning sparken. Detta har ju medfört att semesterplaneringen på avdelningen inte riktigt går ihop. I förra veckan mailade avdelningschefen ut att ingen fick lov att ha 4 veckor semester i rad. Vi på avdelningen hävdar att detta strider mot semsterlagen. Innan jag strider alltför hårt med chefen om detta vill jag ha svar på några

Frågor till.
Fråga 1: När jag anställdes så förhandlade jag till mig 6 veckors semester (står i mitt kontrakt). Kan arbetsgivaren ta bort detta för mig för att jag bråkar om semestern?

Fråga 2: jag har utnyttjat en hel del förskotts-semester under min första tid på företaget. Har varit anställd i 1,5 år och förskotts-semestern är uppgjort muntligen med ekonoichefen.Kan dom kräva tillbaks betalningen för dessa?

Svar:
Hej,
när det gäller förläggning av huvudsemester (fyra veckor) ska den precis som du skriver förläggas sammanhängande under perioden juni–augusti. Genom avtal med medarbetaren eller de fackliga organisationerna kan huvudsemestern förläggas till en annan period och vara kortare eller längre än fyra veckor. Detta kan endast ske om arbetsgivaren har särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att säkerheten på arbetsplatsen riskeras eller att viktiga samhällsintressen, till exempel sjukvård och kommunikationer, måste fungera.

Som svar på dina andra frågor gäller de avtal som ni kommit överens om. Skriftliga avtal är alltid lättare att bevisa än muntliga men båda är giltiga. När det gäller antalet semesterdagar har du detta avtalat i ditt anställningsavtal. Ett anställningsavtal kan bara sägas upp i sin helhet och då gäller reglerna kring uppsägning som finns i LAS. Arbetsgivaren måste då ha saklig grund för sin uppsägning. Att diskutera frågor kring semester anser jag inte vara saklig grund för uppsägning.

När det gäller din förskottssemester har ni avtalt om din rätt till detta och då gäller det. Du kan läsa mer om förskottssemester på vår blogg:

Regler kring förskottssememester

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren