Lurad på tjänst?

Jag har varit på arbetsintervju på en tjänst på en stor organisation i Sverige. I annonsen utlyses tjänsten till 75 %. Jag blev erbjuden tjänsten efter många intervjuer och fick även då reda på att de ändrat tjänsten karaktär till 100 %. Då detta inte fungerade för tillfället för mig pga av små barn på dagis och i inte fick tid till ökad dagisplats så fort, så blev jag tvungen att tacka nej mot min vilja. Min fråga är om detta gick rätt till ? Jag kände mig lurad när de ändrade arbetsgrad i sista sekund och jag blev tvungen att tacka nej till ett jobb jag tackat ja till och blivit erbjuden pga av att jag inte fick ihop det med
barnen.

Svar:
Hej,
frågan här är om ni hann göra en överenskommelse om anställning på 75 %. Du kan läsa mer om muntliga och skriftliga avtal på vår blogg. Du hade också kunnat börja på 100 % och sedan med stöd av Föräldraledighetslagen gå ned i tid till 75 %.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren