Egen uppsägning under föräldraledighet

Vi har en anställd som är föräldrarledig tom 2014-09-30. I dag fick vi en
skriftlig uppsägning från henne. Är det en månads uppsägningstid hon har? Hon
har i brevet skrivit att hennes sista anställningsdag är 2014-09-30.

Som vi tolkar lagen så är det en månad från dateringen på uppsägningen.

Vad gäller?

Svar:
Hej,
Om en arbetstagare vill säga upp sig själv under tiden hen är föräldraledig så börjar uppsägningstiden löpa den dag hen lämnar in sin uppsägning till arbetsgivaren.

Det är möjligt att arbetstagaren vill ge er gott om tid att hitta en ersättare och därför är ute i så god tid. Ni bör prata med henne och upplysa henne om vad som gäller. Om hon vill att uppsägningstiden ska löpa under hennes föräldraledighet ska hon alltså säga upp sig en månad innan föräldraledigheten löper ut (om hennes uppsägningstid är en månad).

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren