Byte av avtalsområde

Jag inklusive 4 andra arbetskamrater har bytt avtalsområde men inte arbetsuppgifter, tidigare metall men är nu med i Unionen och blivit tjänstemän. Facken är helt klart överens om att vi tillhört fel område så därav har ändringen gjorts. Företaget har hela tiden förhalat ett påskrivande men efter 6 månader och många turer blev det gjort.

Nu till det väsentliga: Vi har fått titeln laboranter/tidigare processoperatörer/ inga förändringar har gjorts förutom att vi har fått minskad möjlighet att jobba övertid, tidigare 200 timmar och nu 150 timmar.

Vi har inte sett vår personalförändring, det sköts digitalt säger man…en av oss beställde ut den på ett papper och inga uppgifter mer än laborant, baspoäng 295 och anställningsnummer. Resten av pappret var oifyllt, t.ex nuvarande
lön, ny lön, arbetsuppgifter, semester osv.

Har man rätt att förhandla om sin lön när endast personalförändring inom företaget görs?

Vad har vi rätt att kräva när det gäller byte av avtalsområde?

Det känns som vi blivit lurade, endast nackdelar kommer oss tillgodo och företaget
motarbetar både oss och facket.

Svar:

Hej,
ni bör få stöd från er fackliga organisation kring dessa frågor. Ni bör i samband med byte av avtalsområde även diskutera vilka nya villkor som tillkommer samt om lönen ska justeras.

Kontakta ansvarigt fackförbund och se även vad som står i det nya kollektivavtalet.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren