När måste en arbetsgivare ge besked om fortsatt anställning?

Hej! Jag har i sammanlagt 19 månader från och med januari 2012 tills nu, mars
2014, haft projektanställning på mitt jobb där anställningen upphört inför
våren 2012 och sommaren 2013 för att återupptas under hösten.

Mitt nuvarande kontrakt, som alltså är en projektanställning enligt pappret,
går ut nu 31 mars. Jag jobbar som säljare och har precis som föregående år
fått höra att anställningen kan tänkas förlängas beroende på hur det går
för företaget.

Min fråga är nu: är min arbetsgivare skyldig att meddela mig om jag får
förlängt eller ej inom någon viss tid från att kontraktet går ut, trots att det
står på pappret?

Med vänliga hälsningar,

Hej

En arbetstagare som är anställd för begränsad tid och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör skall få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning är dock att du har varit anställd mer än 12 månader inom en tre årsperiod.
Tänk på att beskedet ska vara skriftligt. Det ska framgå i besked vad som du som arbetstagare ska iaktta för att föra talan om anställningen ska gälla tills vidare och om du har företrädesrätt till återanställning eller ej. Detta besked skall dessutom lämnas personligen till dig.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren