Avsked eller inte?

Hej!

Frågar åt min flickvän. Hon jobbar på ett konditori med ett fastavtal, timbetald. Avtalet skrevs med den förra ägaren och hon har jobbat där i 1,5 år. Hon kommer inte ihåg om hon hade någon uppsägningstid men förra ägaren verkade vettig. (hon skulle kolla det hemma). Nu fick hon höra på omvägar att hon skulle få sparken för att nya ägaren vill få in billig personal. två frågor.

1. Kan hon bara få sparken hur som helst utan betald period (oavsett fastavtal)?

2. finns det några mer arbetsrättslagar som skyddar denna typ av anställning? Det är tydligt att den nya ägaren vill få in ny billigare personal och har inget med att min flickvän gör ett dåligt jobb på något sätt. Hon har i stort sätt drivit hela konditoriet med personal/löner/inköp osv

Hej

När du skriver sparken antar jag att du menar avskedad eller uppsagd. För att bli avskedad ska din flickvän i princip begått en brottslig gärning mot din arbetsgivare, tex hotat, misshandlat, stulit eller sexuellt trakasserat annan arbetstagare. I detta fallet låter det snarare som att arbetsgivaren vill säga upp personal för att få in billigare arbetskraft.

Det som gäller vid uppsägning pga arbetsbrist (ekonomiska skäl till vilket arbetsgivare faktiskt har rätt att säga upp arbetstagare) är omplaceringsskyldighet och turordning. Nu kan det vara så att din flickväns arbetsgivaren inte har mer än tio anställda och i sådana fall har arbetgivaren rätt att undanta två personer från turordningslistan och dels undantas familjemedlemar om sådana arbetar i verksamheten.

Vill din flickväns arbetsgivare säga upp personal gäller följande Uppsägningen ska vara sakligt grundad (uppsägning pga för dyr personal är ok av ekonomiska skäl).

1. Upprättande av turordningslista, där arbetstagare med längst anställningstid hos arbetsgivaren har förtur att få stanna kvar i verksamheten.

2. Arbetsgivaren ska i första hand se till att försöka omplacera sin personal genom att erbjuda öppna tjänster i organisationen, efter turordningslistan

3. Uppsägning genom turordninglistan (sist in, först ut gäller).

Till detta ska sägas att om det finns ett kollektivavtal som arbetsgivaren är knuten till ska förhandlingar om uppsägningar skötas med facket enligt medbestämmandelagen. Så börja först med att undersöka om din flickvän är med i facket och om det finns gällande kollektivavtal på hennes arbetsplats.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin
Arbetsrättsjouren