Sjukintyg från dag 1?

Hej!
Jag är på semester i fjällen men har blivit sjuk.
Min arbetsgivare kräver ett läkarintyg från första dagen enligt policy.
Är det verkligen så?
Bästa hälsningar

Hej

I vanliga fall ska du styrka din sjukdomsnedsättning dag 7 i sjukdomsperioden enligt 8 § sjuklönelagen, med ett läkarintyg (intyget behöver inte närmare beskriva ditt sjukdomstillstånd).

Din arbetsgivare får om de har särskilda skäl även kräva ett sjukintyg tidigare enligt 10 a § sjuklönelagen.  Hurvida det föreligger särskilda skäl i ditt fall kan jag inte bedöma.

Till detta kan arbetsgivaren genom kollektivavtal förhandla fram att arbetstagare ska lämna sjukintyg tidigare än dag 7. Det du beskriver ”policy” kan vara gällande kollektivavtal,

men om det inte är framförhandlat i kollektivavtal har din arbetsgivare ingen laglig rätt att kräva intyg dag 1 även om det ses som en policy inom företaget.

Däremot är det korrekt att om du blir sjuk under semestern eller har en arbetsskada, som gör att du inte kunnat arbeta ska du utan dröjsmål meddela din arbetsgivare så att dina sjukdagar inte räknas som semesterdagar. enligt 15 § semesterlag.

De dagar du har kvar på semestern ska sedan läggas i ett sammanhang, tex med annan semester om du inte begär annat.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren