Semesterlönegrundande frånvaro

Hej!
Jag har varit föräldraledig på heltid sedan 10/9 2012 och har sedan årsskiftet avslutat/ sagt upp min heltidstjänst på det företag jag har arbetat för sedan 2008.

Min sista månad som anställd var alltså december 2013. Jag räknade med att nu i januari få ut mina semesterdagar, 25 st, i slutlön. På januaris lönespecifikation står det att de dragit av decembers föräldraledighet/frånvaro från mina semesterpengar. För mig blir det väldigt märkligt då jag inte jobbat något och inte fått någon lön sedan jag gick på föräldraledighet. När jag ifrågasatte detta avdrag får jag svaret att all frånvaro regleras i efterhand och därför regleras min decemberfrånvaro med avdrag från min slutlön/ innestående semesterdagar. Jag är med på att frånvaro regleras i efterhand dvs om jag är sjuk och borta från jobbet så regleras det på lönen månaden efter men detta känns jättemärkligt. I detta fall betalar jag ju i princip en månadslön ?! Frågan är ju då vad som hänt om jag ej haft semesterdagar att få ut i pengar, hade de då krävt mig på decembers frånvaro dvs en månadslöner? Hur ska det gå till i ett sådant här fall?

Svar:
Hej,
Enligt Semesterlagen §17 a så är dina första 120 dagar av föräldraledighet semesterlönegrundande. Du tjänar alltså inte in full semester under hela din ledighet. Har du sedan sparade semesterdagar ska dessa också betalas ut. Men det är möjligt att du redan i april 2013 fick utbetalt de intjänade dagar du har rätt till då semesteråret bröts 31/3 2013. Prata med arbetsgivaren igen och se om de kan förklarar hur de gjort beräkningarna. Du är annars välkommen att återkomma till oss igen.

Med vänlig hälsing

Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren