Semesterledighet i samband med tjänstledighet

Hej,

Jag har arbetat på samma ställe i snart fem år och ska troligtvis va tjänstledig (om jag kommer in) till hösten. Jag har 35 dagars semester i avtalet (ska ta ut fem dagar i mars) och om jag låt säga är tjänstledig sept-dec blir det ju fyra månaders mindre tid att tjäna in semestern på. Får jag då ta ut obetald semester under sommaren då jag nog ändå vill ha fyra veckors ledigt med min sambo? Kan de neka mig till obetald semester pga att jag ska va tjänstledig sen? Får man då lov att begära tjänstledig istället från 1 aug, trots att studierna börjar i slutet av aug, och åka på semester de första veckorna av aug?

Hej,

Det är oklart för mig om du menar att ta ut semester under sommaren 2014 eller 2015, vidare också om du har erhållit förskottssemester eller kommer att ha tjänat in 35 semesterdagar inför det kommande semesteråret 1 april 2014 – 31 mars 2015.

Normalt sätt tjänas semesterdagar in under semesterår 1, det så kallade intjänandeåret och plockas ut under nästkommande semesterår 2. Om inget annat avtalats skall semesterledigheten förläggas med 4 veckors semester inom perioden juli-augusti enligt semesterlagen.

Jag misstänker dock utifrån din beskrivning att du eventuellt har erhållit förskottssemester under din anställning, alltså tagit ut semesterdagar samma år som du tjänat in dem. Detta medföljer då en problematik då du nu möjligtvis kommer att vara tjänstledig och på så sätt går miste om 4 semesterlönegrundade månaders arbete. Tekniskt sätt skulle du kunna ta ut förskottssemester även under denna sommar som du tidigare gjort, då du inte vet om du kommer vara tjänstledig eller ej till hösten. Detta medför dock att du kan komma att bli återbetalningsskyldig för de semesterdagar du tagit ut men ej intjänat rätten till. Alternativt att dessa dras från din kommande förskottssemester nästkommande år, alltså semesteråret 1 April 2015 – 31 Mars 2016 om du skulle arbeta kvar.

Du kan inte begära tjänstledighet pga studier för tid då du planerar att vara semesterledig.

Det finns alltför många scenario som skulle kunna vara applicerbara i detta ärende att redogöra för. Jag rekommenderar att du talar med din arbetsgivare angående situationen och om problem skulle uppkomma återkommer till oss med detta.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren