Semesterersättning vid uppsägning?

Hej,

jag undrar ifall om jag säger upp mig från mitt jobb den 1 feb, har jag rätt att få ut min semesterersättning från intjänande år 2013?? Perioden är väl från 1 april – 31 mars, som man tjänar in 25 dagar, men om jag skulle säga upp mig redan 1 feb?

Hej,

Om du säger upp dig den 1 februari i år, 2014, blir din sista arbetsdag den 1 mars då uppsägningstid på en månad gäller såvida du och din arbetsgivare inte avtalat om annat. Då har du som arbetstagare rätt att få semesterersättning för de innestående semesterdagar du tjänat in under semesterårets gång dvs. i ditt fall 1 april 2013 – 1 mars 2014. Detta borde resultera i, grovt räknat 23 semesterdagar, såvida du inte tagit ut någon semester under perioden.

Du behöver alltså inte ha arbetat ett fullt semesterår för att rätt till din intjänade semester, lagen menar endast att om du arbetat ett helt semesterår har du rätt till totalt 25 semesterdagar med semesterlön.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

4 thoughts on “Semesterersättning vid uppsägning?

 1. Kakan says:

  Hej,

  1) Jag har varit föräldraledig ett år under hela 2013. Jag har 25 dagars semester/år. Hur många semesterdagar har jag tjänat in under min föräldraledighet?

  2) Jag har avslutat min anställning och har 10 sparade semesterdagar sedan tidigare samt (9?) intjänade semesterdagar under föräldraledighet att få ut som semesterersättning på slutlönen. Det finns inga kollektivavtal. Min månadslön är 37 500kr. Är det upp till arbetsgivaren att besluta om man skall följa sammalöneregeln eller procentregeln och vad blir den slutliga semesterersättningen i de båda fallen?

 2. Sandra Jarl says:

  Hej,

  Du tjänar enligt semesterlagen in semesterdagar under de första 120 dagarna som du är föräldraledig (180 dagar om du är ensamstående), normalt sett resulterar 120 dagar i 9 semesterdagar med rätt till semesterlön.

  Arbetsgivaren kan välja att använda sig utav procentregeln i samtliga fall då semesterlön skall uträknas dock anger semesterlagen (16§) att procentregeln definitivt ska tillämpas om; arbetstagaren inte har fast vecko- eller månadslön, om arbetstagarens tjänstgöringsgrad har varierat under intjänande året, om arbetstagaren har ändrat sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället eller om arbetstagaren har haft frånvaro som inte är semesterlönegrundande.

  Med vänliga hälsningar,

  Sandra Jarl
  Arbetsrättsjouren

 3. Marcus says:

  Hej,

  Samma fråga som ovan och jag blir inte klok på detta. Om en anställd har arbetat 2 år på ett ftg och väljer att byta arbete. Den anställde slutar i feb. Inga sparade dagar kvar, och har även haft semester i Juli 2013. Enligt ditt svar ovan så har den anställde enbart rätt till ca 4 dagars semesterersättning?

  Har jag förstått det rätt då? Jag har alltid trott att det du arbetar året innan tas ut året därpå.

 4. Camilla Ländin says:

  Semestern du tar ut u juli 2013 har du tjänat in under perioden 1 april 2012- 31 mars 2013. Så de intjänade dagarna från 1 april 2013 fram till uppsägningen har du rätt att få ut i pengar.

Comments are closed.