Anställningsavtal och företrädesrätt

Hej

Har lite frågor och funderingar kring en vikariat/tim/behovs anställning.
Min sambo har ett vikariat och har nu fått besked från sin chef att tyvärr så
blir det inget mera jobb för henne efter 3 veckor.
Hon har jobbat där 9 månader aldrig tackat nej till att hoppa in. Varit sjuk en endaste gång
en riktigt bra och pålitlig anställd. Nu läste jag även också att denna chef har lagt ut annons om att han söker 5st nya vikarier för samma tjänster som hon jobbar med.
Gäller denna paragraf nedanför min sambo eller är det som sagt att man har inget att säga till om när man inte är fastanställd.

25 a §

En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin
arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre
sysselsättningsgrad, dock högst heltid, har trots 25 §
företrädesrätt till sådan anställning. Som förutsättning för
företrädesrätten gäller att arbetsgivarens behov av arbetskraft
tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre
sysselsättningsgrad och att den deltidsanställde har tillräckliga
kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.
Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, gäller
företrädesrätten anställning inom den enhet där arbetstagaren är
sysselsatt på deltid.

Skulle bli jätte glad om jag fick ett svar/tips på vad man kan göra då vi är väldigt beroende av hennes timmar hon jobbar.

Med vänliga hälsningar

Hej

Först och främst ska din sambo be att hennes arbetsgivare specificerar vilken typ av anställning hon har. Det du angiver här verkar inte vara en korrekt anställningsform.

Antingen är hon tillsvidareanställd, har ett vikariat eller en allmän visstidsanställning. Både de tillfälliga anställningsformerna ska definieras i hennes anställlningsvillkor enligt LAS och dessutom ska hon ha en slutdag i sitt anställningsavtal. Timanställning finns överhuvudtaget som anställningsform i svensk arbetsrätt, trots att många arbetsgivare verkar tro så.  Börja där och kräv ett ordenligt underlag om ni inte har fått det.

Vad gäller förträdesrätten gäller den när bara när en anställd varit anställd i minst 12 månader under de tre senaste åren. Dvs din sambo verkar tyvärr inte nå upp till den anställningstiden och kan därför inte hävda företrädesrätten.

Men min för er del bör ni ifrågasätta anställningsformen först och främst. Har din sambo överhuvudtaget fått ett anställningsavtal som benämner hennes anställningsform? I annat fall skulle ni kunna hävda att hon är tillsvidareanställd och vill hennes arbetsgivaren då säga upp henne föregås detta av omplaceringsskyldighet och eftersom det uppenbart finns öppna platser i verksamheten bör hon kunna hävda sin rätt till dessa positioner.

Stort Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren