Utan lönerevision?

Hej,
Jag fick fast anställning på en statlig myndighet i maj ifjol, vi har lönerevision
nu som gäller från oktober 2012-oktober 2013. Vi fick en lönehöjning när vi fick
fast anställning i maj, nu säger de att vi inte ingår i revisionen eftersom vi fick
våran lönerevision när vi fick fast anställning. Stämmer detta att man inte kan få
någon lönerevision då?

Svar:
Hej,
reglerna kring lönerevision finns reglerat i kollektivavtalet. Om du är fackligt ansluten ska de kunna svara på vad som gäller. Ni bör ha gjort en överenskommesle om vad som ska gälla utifrån vad som står i förhandlingsprotokollet (i kollektivavtalet) kring lönerevisionen.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren