Uppsägning vilka villkor gäller?

Hej
Jag blev
uppsagd från min tjänst som Min anställning har varat sen
2007 och jag har varit ensam anställd.
Min f.d.
arbetsgivare krävde underskrift av bifogade skrivelse om den ekonomiska
uppgörelsen, vilket jag vägrade. Han anser sig inte skyldig att betala ut
semesterersättning då han kräver att jag ska ta ut min semester under
uppsägningen. Semestern är inte planerad, vilket för övrigt inga av mina
semestrar har varit på den här arbetsplatsen. Jag har tagit ut alla semestrar
med 2-3 dgr/vecka alltefter arbetsbelastning. All semester från tidigare år är
uttagen.

Jag skulle
vilja veta följande:

 

Hej

Här kommer dina svar

Hur lång
uppsägningstid har jag rätt till efter 6 år och 8 månaders tjänstgöring?’

Du har enligt LAS rätt till – fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år

Är jag
tvingad att ta ut min semester, under
uppsägningstiden?

NEJ- Semesterledighet får inte utan arbetstagarens medgivande förläggas till uppsägningstid.

Om jag inte
kan tvingas ta ut semester under uppsägningen, hur många månaders
semesterersättning har jag rätt till?

Dina fyra månader enligt LAS. En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare.

Om jag har arbetsfri uppsägning, kan min arbestgivare ”ångra” sig efter halva tiden och begära att jag återupptar arbetet igen? (Obs jag har INTE begärt arbetsfri
uppsägningstid själv) Om jag, i fall av arbetsfrihet, skulle få en ny tjänst under tiden, har min f.d. arbetsgivare rätt att dra av ersättning resp. semesterersättning motsvarande lönen från min nya arbetsplats?

Generellt, har din arbetsgivare förklarat att den inte behöver dig, och du fått annat arbete kan arbetsgivaren inte be dig komma tillbaka, men arbetsgivaren har rätt att avräkna  inkomster som du fått i annan ställning under uppsägningstiden.

Vilka regler
gäller för ny tillsättning av tjänsten jag innehaft? Får nära släkting eller
bolagsmedlem efterträda mig?

Som uppsagd har du alltid företrädesrätt till din tjänst under uppsägningstiden + 9 månader, det krävs oftast att du anmäler detta. Problemet för dig är att din arbetsgivare verkar ha mindre än tio anställda och han får då kringgå turordningsreglerna vilket innebär att han i ditt fall (bara du som var anställd) egentligen kan välja vem han vill som skall arbeta hos honom.

Hoppas du fick de flesta svaren! Lycka till

Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren