Regler vid tjänstledighet

Hej,
Jag har sedan tolv år tillbaka arbetat för en byggnadsfirma. I början av augusti förra året fick jag på mycket kort varsel åka till USA för att ta hand om min cancersjuke far. Eftersom firman var då semesterstängd fick jag kontakta ledningen
per telefon och be om tjänstledighet innan jag hastigt drog iväg. Jag fick då ett muntligt godkännande att ta den tiden jag behövde. Det var i dådet läget sagt att min far skulle klara sig någon vecka till, och min förväntning var att vara tillbaka i arbetet inom en månad. Istället förbättrades hans tillstånd, men dementia och kopplade till hans diagnos skapade en situation där han behövde vård dygnet runt, något som jag delade med min bror som huserade oss allihopa.

Jag hade sporadisk kontakt med firman via mail och situationen accepterades som det var. I början av November fick jag dock ett mail som berättade kort att min ”informella” tjänstledighet skulle dras in fr.o.m. den 17:e november. Alltså när allt var som mest jobbigt förlorade jag jobbet. Min far dog mot slutet av november och jag var tillbaka i Sverige en vecka innan jul. Jag kände mig så besviken och kränkt och det tog några dagar att samla mig inför kontakt med de för att reda ut situationen. Någon dag efter jul skickade jag ett mail där jag förklarade mitt perspektiv på det som skett. Som svar fick jag ytterligare ett kort mail som berättade att de var tvungna att agera såsom de gjorde p.g.a ovissheten om när jag skulle återvända. Min arbetstelefon var då avstängt, mina verktyg tilldelade en kollega och jag fick höra av mig om jag önskade på nytt söka anställning i firman. Detta efter tolv år av engagemang och lojalitet. Jag är inte medlem av facket, men företaget är fackligt anslutet, och jag skulle vilja ha hjälp med att få rätsida på denna situation om det går. Tusen tack på förhand för eventuella råd.

Svar:
Hej,
jag beklagar sorgen och förstår besvikelsen över din arbetssituation.

Enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, har du rätt att vara ledig från din anställning på grund av trängande familjeskäl, såsom sjukdom eller olycksfall där din omedelbara närvaro är absolut nödvändig.

I lagen står följande:

”En arbetstagare får inte sägas upp eller avskedas enbart på grund av att arbetstagaren begär eller tar i anspråk sin rätt till ledighet enligt denna lag. Om arbetstagaren ändå sägs upp eller avskedas skall uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras, om arbetstagaren begär det.”

Enligt flertalet kollektivavtal har du möjlighet till tjänstledigt med bibehållen lön då någon nära anhörig är svårt sjuk eller har avlidit. Du kan även vara ledig med lön vid begravning och gravsättning. Hur lång tjänstledigheten kan bli avgörs av din relation till den avlidna och eventuell tidsåtgång.

Jag föreslår att du undersöker vad som står i företagets kollektivavtal. Det kan din tidigare arbetsgivare svara på samt fackförbundet som tecknat avtalet med arbetsgivaren. Men oavsett vad som står i avtalet verkar det utifrån ditt mail som att arbetsgivaren inte fullt ut diskuterat situationen med dig. För att säga upp dig krävs saklig grund och ett skriftligt uppsägningsbesked. Dessutom gäller skrivning ovan om att du som arbetstagare inte får sägas upp när du begär ledighet i enlighet med lagen.

Inom ramen för vår kostnadsfria rådgivning kan jag inte stötta dig mer utan jag föreslår att du pratar med din arbetsgivare igen om dina rättigheter. Ni kan även diskutera vilka skrivningar som finns i kollektivavtalet. Återkom till oss om du inte får gehör från arbetsgivaren och/eller har ytterligare frågor. Vi tittar då djupare på ärendet, möjligheterna till att driva det och kostnaden för detta.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren