Rätten till schema

Jag har två anställningar. Anställning 1 är en tillsvidareanställning på 12
timmar i veckan på en arbetsplats med kollektivavtal inom handels. Får i
regel ut de nya schemana sent och de gäller bara för en kort period. Trots
att jag arbetat där får jag inte fler timmar då jag kostar dom mer än
skolungdomar och nyanställda.

Arbetsplats 2 har jag en visstidsanställning på och har arbetat där i ett
halvår ca 10 timmar i veckan. Dom har inget kollektivavtal men är ute i god
tid när schemana ska ändras och vi har i regel fasta scheman som bara
rullar på.

Jag har möjlighet att få arbeta fler timmar på arbetsplats 2 men
butikschefen på arbetsplats 1 sätter stopp för detta genom att han vill
kunna schemalägga mig när det passar honom. Han vill att de anställda ska
va i beroendeställning och alltid säga ja. Ingen anställs på mer än få
timmar i företag 1.

Vilken rätt har jag? Kan jag tacka ja till fler timmar i företag 2. Lämna
mitt schema till företag 1 och så får han anpassa mina timmar efter det?

Är medlem i facket men saknar förtroende för dom. De har tidigare varit
inkopplade i mkt på arbetsplats 1 men det blir aldrig ngn förbättring.

Svar:
Hej,
Enligt Arbetstidslagen har du rätt till ett schema minst två veckor i förväg. Men eftersom att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör du undersöka vad där står. I övrigt kan du inte ställa krav på de olika arbetsplatserna att anpassa sig till varandra. Du kan naturligtvis diskutera saken med arbetsgivaren men arbetsgivaren har ingen skyldighet till anpassning förut enligt det jag skrev ovan.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren.nu