Gäller muntligt avtal?

Hej jag blev innan jul tillfrågad av min arbetsgivare om jag kunde tänka mig att fortsätta arbeta fram tills sista juni och min pågående anställning skulle gå ut vid årsskiftet. Jag tackade ja på att jag kunde tänka mig att fortsätta arbeta fram tills sista juni
men allt detta gjordes muntligt inget skrevs ner på papper. Nu efter årsskiftet ändrar sig arbetsgivaren och säger att jag bara kan få fram tills den sista mars. Detta eftersom jag efter sista mars har arbetat 1år under en 2 års period och att arbetsgivaren då skulle bli tvingad att anställa mig. Det jag undrar över är finns det något som jag kan göra? Jag är inte med i facket har bara A-kassa. Kan även passa på att nämna att det är inom den offentliga sektorn som jag jobbar. Tycker att arbetsgivaren borde kolla upp hur det ser ut innan dom kommer med en förfrågan om förlängd anställning.

Svar:
Hej,
Ett avtal om anställning kan träffas både skriftligt och muntligt, men det är bättre att få det på papper om problem skulle uppstå då det i dessa lägen kan bli ord mot ord. Vad jag förstår av ditt mail har arbetsgivaren frågat dig om en möjlig förlängning men inte lovat dig en sådan. Det viktiga är att när ni är överens gör en skriftlig överenskommelse.

Enligt Lagen om aställningsskydd (LAS) blir du tillsvidareanställd om du arbetat i mer än två inom Allmän visstidsanställning eller vikariat. Men det är möjligt att det finns andra skrivningar inom ert kollektivavtal.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren