Arbetsmiljöproblematik

Hej!
Nu är det så att jag jobbar på xxxxx. Vi har rast i 30 min. Enligt chefen
börjar vår rast från och med när man tillagar sin mat, vi har inget personalrum
att gå till utan vi förbereder vår mat i caféet, äter där gästerna äter och
får sällan gå till någon annan restaurang och äta för att dom tycker att man
ska vara i närheten om det skulle bli en ”rusch” och då måsTe man dessutom hoppa
in mitt under rasten om det skulle bli så. Jag själv tycker att allt låter
orimligt. Ska det vara såhär?
Med vänlig hälsning,

Hej

Du ska ta upp frågan med ditt lokala skyddsombud, finns inte det ska du vända dig till ditt regionala skyddsombud.

Du ska också ta upp frågan med ditt fackförbund och be att få läsa igenom gällande kollektivavtal med din arbetsgivare om hur raster skall regleras på din arbetsplats.

Be din arbetsgivare klargöra vem skyddsombudet är och vilka arbetsvillkor som gäller, vill han/hon inte ge dig ett svar hör av direkt till arbetsgivarens centralorganisation. De bör ha gällande kollektivavtal

som reglerar era raster och vilka skyddsombud som du kan framföra dina åsikter till.

Skulle det vara så att du inte får ett svar, ska du ringa till arbetsmiljöverket.

http://www.av.se

Telefon 010-730 90 00
Måndag – Fredag 8.00 – 16.30

Be att de gör en inspektion på din arbetsplats, berätta gärna om det inte finns skyddsombud, och om stressen ni utsätts för.

Detta borde räcka för att få arbetsgivaren att förändra er arbetsmiljö.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren