Våra tjänster

Rådgivning via e-post
Just nu har vi inte möjlighet att ge rådgivning via e-post. Sök svar på dina frågor i tidigare poster.

Arbetsrätts-abonnemang
Ett abonnemang för dig som vill ha ett bollplank och rådgivning inom det arbetsrättsliga området. Vi skräddarsyr Arbetsrätts-abonemanget efter dina behov. Kanske vill du ha en extra resurs en kortare tid eller löpande rådgivning/bollplank. Vi hjälper HR-avdelningar likväl som företag/organisationer. Kontakta oss så diskuterar vi vilket upplägg som passar er bäst. 

Utbildning
Arbetsrättsjouren erbjuder både kortare workshoptillfällen (1-2 timmar) till längre utbildningstillfällen uppdelade på flera dagar. Läs mer under Utbildning.

Fördjupad konsultation, rådgivning och expertis
Arbetsrättsjouren ger rådgivning och driver ärenden inom hela det arbetsrättsliga området. Vi ger råd och företräder både arbetsgivare och arbetstagare. Om det efter vår inledande rådgivning visar sig att ditt ärende behöver drivas vidare kontaktar vi dig för en diskussion om upplägg och kostnad för detta. Arbetsrättsjouren arbetar kostnadseffektivt och lämnar alltid tydlig information om vilka kostnader du kan förvänta dig i ett ärende. Arbetsrättsjouren eftersträvar att så långt det är möjligt lämna fast pris för ett ärendes utförande.

Arbetsrättsjouren har nära kontakt med olika samarbetspartners med olika specialkompetens för att på bästa sätt hitta en lösning på olika ärenden. Vi har samarbeten med följande:

KBM Advokatbyrå är en modern och oberoende advokatbyrå som erbjuder rådgivning inom det arbetsrättsliga området. KBM har stor kunskap och erfarenhet inom området liksom att driva ärenden i domstol. Läs mer om KBM Advokatbyrå.

Prima Utveckling erbjuder konsulttjänster inom processledning, organisations-, grupp- och ledarutveckling. De arbetar med idéburna verksamheter och organisationer såväl som med företag. Läs mer om Prima Utveckling.

Småföretagarnas Riksförbund Sverige är en oberoende, rikstäckande ideell förening med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religöst och kulturellt obundet. Läs mer om Småföretagarnas Riksförbund Sverige