Våra tjänster

Rådgivning via e-post
Genom vårt formulär på bloggen kan du skicka in din fråga till oss. Då Arbetsrättsjouren har ett mycket stort inflöde av frågor erbjuder vi för tillfället endast AJ Express, läs mer nedan. Förutsättningen för rådgivningen är att alla frågor samt svar avidentifieras och presenteras i vår blogg. Syftet med detta är att utöka vår service och möjligheten att själv hitta frågor och svar direkt i bloggen.

Observera att vi ej kan hållas ansvariga för hur du använder eller tolkar informationen i vår blogg. Svaren här är ofta av generell natur. Önskar du mer personlig och specifik rådgivning så erbjuder vi även detta, läs mer nedan.

AJ Express
För tillfället erbjuder vi endast svar genom AJ Express. Vi svarar på din fråga snarast möjligt och garanterar ett svar inom fem dagar. AJ Express kostar 99 kr och du betalar direkt via länken nedan.

Betala AJ Express här.

Arbetsrätts-abonnemang
Ett abonnemang för dig som vill ha ett bollplank och rådgivning inom det arbetsrättsliga området. Vi skräddarsyr Arbetsrätts-abonemanget efter dina behov. Kanske vill du ha en extra resurs en kortare tid eller löpande rådgivning/bollplank. Vi hjälper HR-avdelningar likväl som företag/organisationer. Kontakta oss så diskuterar vi vilket upplägg som passar er bäst. 

Utbildning
Arbetsrättsjouren erbjuder både kortare workshoptillfällen (1-2 timmar) till längre utbildningstillfällen uppdelade på flera dagar. Läs mer under Utbildning.

Fördjupad konsultation, rådgivning och expertis
Arbetsrättsjouren ger rådgivning och driver ärenden inom hela det arbetsrättsliga området. Vi ger råd och företräder både arbetsgivare och arbetstagare. Om det efter vår inledande rådgivning visar sig att ditt ärende behöver drivas vidare kontaktar vi dig för en diskussion om upplägg och kostnad för detta. Arbetsrättsjouren arbetar kostnadseffektivt och lämnar alltid tydlig information om vilka kostnader du kan förvänta dig i ett ärende. Arbetsrättsjouren eftersträvar att så långt det är möjligt lämna fast pris för ett ärendes utförande.

Arbetsrättsjouren har nära kontakt med olika samarbetspartners med olika specialkompetens för att på bästa sätt hitta en lösning på olika ärenden. En av våra samarbetspartners är KBM Advokatbyrå med stor kunskap inom arbetsrätt och att driva ärenden i domstol. Läs mer om KBM Advokatbyrå.  Vi samarbetar även med Kris och hjärta som arbetar för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, en hjärtsäker zon och ett hållbart hälsoarbete. Läs mer om Kris och hjärta. Vår samarbetspartner Prima Utveckling erbjuder konsulttjänster inom processledning, organisations-, grupp- och ledarutveckling. De arbetar med idéburna verksamheter och organisationer såväl som med företag. Läs mer om Prima Utveckling.