Utbildning

Utbildning

Många problem som uppstår för en arbetsgivare och dess personal uppkommer därför att det inte gjorts rätt från allra första början. Det beror till största delen på okunskap inom arbetsrättens olika områden. Att gå på utbildningar, att få kunskaper och att göra rätt från starten är väldigt viktigt för att inte hamna i onödiga situationer som kan bli väldigt kostsamma för företaget. Arbetsrättsjouren hjälper till med alla dessa delar och förebygger på så sätt att det inte plötsligt uppstår problem för dig som arbetsgivare. Arbetsrättsjouren skräddarsyr utbildningsupplägget utifrån ert företags önskemål och behov.

Innehåll

Vanliga frågor som vi får till Arbetsrättsjouren är frågor inom:

Anställningsavtal och olika anställningsformer – Vad är viktigt att tänka på när du skriver ett avtal? Vilka olika anställningsformer finns och vad innebär dessa?

Arbetsmiljö och rehabilitering – Vad gör jag om någon i personalen blir långvarigt sjuk? Vilket ansvar har jag som arbetsgivare vid rehabilitering?

Semester och tjänstledigheter – Vilka regler gäller vid planering och förläggning av semester? Vad måste jag tänka på när det kommer till föräldraledighet och studieledighet?

Omorganisation och uppsägning – Vad måste jag tänka på om jag behöver omorganisera min verksamhet? Vilka regler måste jag följa vid omplaceringar och uppsägningar?

Metodik

Hur vi lägger upp utbildningen är upp till er och utifrån era behov. Vi förespråkar att teori och praktik blandas där vi utgår utifrån er vardag och de problem ni stöter på. Vi på Arbetsrättsjouren planerar utbildningen efter att först diskuterat innehåll och upplägg med er. Vi ansvarar för att utbildningen passar just er organisation och att kunskaperna omgående kan användas och appliceras i verksamheten.

Arbetsrättsjouren erbjuder både kortare workshoptillfällen (1-2 timmar) till längre utbildningstillfällen uppdelade på flera dagar.

Välkommen att kontakta oss för ett första inledande samtal om vad ni har behov av. Ni når oss på mail kund@arbetsrattsjouren.nu.