Etikettarkiv: visstidsanställning

Turordning

Hej,

Omfattas visstidsanställda av turordningsreglerna? Om inte- innebär det således att en visstidsanställd kan få arbeta kvar vid arbetsbristuppsägningar framför
någon med tillsvidareanställning som har arbetat längre?

Hej,

I lagen om anställningsskydd benämns inte turordningen som endast gällande för tillsvidareanställda, utan denna gäller alla anställningar på företaget, så även visstidsanställda.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Vikariat och gravid?

Hej!
jag är anställd på ett vikariat som sträcker sig mellan Juni 2013 och februari 2014.
Jag har blivit lovar att nu skriva ett nytt kontrakt som även det är ett vikariat,
på ca 1 år. Denna kommer att börja gälla i samband med att det första vikariatet tar
slut, men kontraktet ska skrivas någon gång snart. Nu är det så att jag är gravid
och beräknas föda Juni 2014.
Mina frågor gäller dels lönen men även föräldraledigheten. Hur gör jag rent konkret?
Ska jag säga upp mig från mitt arbete eller blir det bara så att jag slutar i
samband med att jag blir föräldraledig? Vad har jag för rättigheter och har det
någon betydelse att mitt kontrakt är skrivet på en längre period?
När det gäller lönen så har det nyligen varit löneförhandlingar som jag alltså inte
har varit delaktig i. Nya löneförhandlingar kommer att äga rum och börja gälla innan
jag slutar, har jag rätt att vara inräknad i denna förhandling? Under den senaste
förhandlingen har även ingångslönen för en nyexaminerad höjts, så ingångslönen är
alltså högre än min lön, kan jag förhandla upp mig till den ingångslönen när jag nu
ska skriva det nya kontraktet?
Tack på förhand

Hej

Din arbetsgivare skall behandla dig precis som vanligt, det finns ingenting som inskränker dina rättigheter i anställningen i med att du är gravid. Jag förstår om det kan kännas lite olustigt med tanke på din situation. Men det skall du absolut inte känna. Du har precis samma rättigheter som förut och du skall utgå från att din arbetsgivare inte diskriminerar dig pga av din graviditet.

Du skall anmäla din ledighet minst två månader innan föräldraledighetens början, dvs i April 2014. Tänk på att du skall vara ledig minst två veckor innan beräknad nedkomst. Vilket du skall ta med i din kalkylering vid anmälan. Detta för att din arbetsgivare skall hinna få in en vikarie för dig (dvs vikarie för vikarie vilket är helt ok!).   Du skall absolut inte säga upp dig från din anställning, risken är då att du får en lägre föräldrapenning  från försäkringskassan.  Du kan få föräldrapenning på tre nivåer. Sjukpenningsnivå, grundnivå eller lägstanivå. Dvs du kan få 80% av din sjukpenningsgrundande inkomst (upp till 7,5 x prisbasbelopp= ca 335000 kr/år 2013), eller så kan du få ca 190 per dag om du har grund/lägstanivån.   Stor skillnad för dig!

Titta gärna igenom på;

https://www.forsakringskassan.se

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Avbryta visstidsanställning i förtid?

Hej!

Min lillasyster blev idag uppsagd från sin visstidsanställning som enligt kontraktet går ut i februari. Det står så här på beslutet: ”Din visstidsanställning vid Adecco Sweden AB avbryts härmed i förtid jämlikt 3 § mom 1 Bemanningsavtalet. Du har en uppsägningstid om 14 dagar och din sista dag är således 2013-11-08.” Sedan kommer en lång harang om hur lång tid man har på sig att överklaga.

I hennes anställningsavtal står det tidsbegränsad anställning viss tid from 2013-08-26 tom 2014-02-25. Under där är en ruta som man kryssar i för vikariatanställning och efter det står det ”Under frånvaro” och raden under det står det ”dock längst tom” men inget datum. Som jag fattar så hör det här ”dock längst tom” ihop med alternativet vikariatanställning, eller har jag fattat fel?

På anställningsavtalet står det också att det omfattas av riksavtalet för bemanningsföretag mellan Bemanningsföretagen och samtliga arbetstagareförbund inom LO.

På mötet när de sade upp henne så sa de att anledningen till uppsägningen var att en annan person som hade jobbat i det området tidigare och hade mer erfarenhet skulle tas in istället, som nyanställd av vad jag har förstått.

Har de rätt att göra så, och är 14 dagar en rimlig uppsägningstid?

Svar:

Hej!

I avtalet som arbetsgivaren hänvisar till så står det faktiskt att anställningen kan avbrytas i förtid men 14 dagars ömsesidig uppsägningstid. Jag kan tyvärr inte heller se att de behöver ha någon saklig grund för uppsägningen utan villkoren liknar det som vanligtvis kallas provanställning.

Här kan du läsa mer om vad som konkret står i det aktuella avtalet.

Vänliga hälsningar
Cristian Sjövind
Arbetsrättsjouren

Uppsagd under visstidsanställning

Hallå!

Har idag blivit uppsagd från ingenstans efter att den kund jag blivit skickad till
via XXX inte ville ha kvar mig. Anledningen som gavs från platschefen hos kund
var att jag varit borta (sjukanmäld) 3 dagar under en femveckorsperiod, vilket
tydligen var för mycket. Var för övrigt anställd som montör.

Som visstidsanställd har jag garantilön på 100kr/h när jag inte är ute på
uppdrag enligt gällande kollektivavtal, men min fråga är väl egentligen vad som
kan räknas som uppdrag. Blev uppsagd av XXX med 2 veckors uppsägningstid, men
som min konsultchef sade har hon inget uppdrag att skicka mig till utan jag är
tvungen att dela ut flygblad för att få betalt. Har de rätt att göra så?

Läste precis en annan intressant sak gällande visstidsanställning. För att kunna
bli visstidsanställd måste jag tydligen skriftligen intyga att jag är student,
vilket jag inte är. Något jag heller ej intygat. Hur ser det ut på den biten?

Tackar så mycket på förhand och hoppas på svar inom kort.

Hej

Utifrån ditt anställningsavtal kan ditt bemaningss/uthyrningsbolag i princip säga upp dig om de specificerar det i ditt anställningsavtal (tex när avtalet tar slut med klienten osv). Du kan få andra arbetsuppgifter än tidigare under din uppsägningstid, sedan har din arbetsgivare inte rätt att flytta dig hur som helst till en annan ort och du skall dessutom ha möjlighet till att vara ledig för att du skall kunna söka nytt arbete eller besöka arbetsförmedlingen under uppsägningstiden.

Hurvida detta är moraliskt rätt från dig arbetsgivare att göra så här är en helt annan sak. Vilkoren för att arbeta för bemanings/uthyrningsföretag skiljer sig åt, mycket beroende på vilka kollektivavtal de är bundna av och tyvärr finns det en del aktörer som mer eller mindre utnyttjar arbetskraft utan att ta större samhällsansvar för hur osäkra anställningar lämpar sig för arbetstagares rätt till sjukersättning, semester, lånemöjligheter för bostadslån, etc. Jag rekommenderar dig att i framtiden definitivt gå med i facket för att i frågor gällande din anställning bättre skydda dig (tex juridisk hjälp) och försök dessutom hitta arbetsgivare som ger dig bättre vilkor på arbetsmarknaden. Gå inte med på vad som helst om du känner att arbetsgivaren inte värnar om din anställning (lättare sagt än gjort, med tanke på att arbetsmarknaden).

Vad gäller anställningsvilkoret att du måste vara student för att få anställning, är frågan om det på något sätt är diskriminerande? Jag tycker att du skall höra med DO (diskrimineringsombudsmannen) de kan eventuellt utreda om anställningsavtalet är ok ur diskrimineringssynpunkt.  Nu fick du arbete i alla fall så jag tror att det blir svårt att driva det vidare ur den synpunkten. Det kan vara så att de tycker det lämpar sig. Men kolla gärna efter vad DO tycker.

www.do.se/

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Anställningsform

Hej!
Om man hoppar in som timanställd, dvs. blir inringd och jobbar inte varje månad, vad gäller vid uppsägning? Både från arbetsgivaren och arbetstagaren. Alltså hur lång uppsägningstid har man?

Vad gäller om man varit timanställd i 1 eller 2 år? Räknas det som anställning när man hoppas in som timanställd under mer än 2 år?

Är det någon skillnad om man har ett schema och skall jobba ett visst antal timmar per månad?

SVAR:

Hej,

Du är antingen tillsvidareanställd eller visstidsanställd. Om du endast arbetar när du blir inringd så kan detta innebära att ni ingår visstidsanställningen ALVA varje arbetspass. Då har du inga vidare skyldigheter och det finns ingen uppsägningstid som gäller för dig eftersom det ingås en ny anställning varje arbetspass. Om du är tillsvidareanställd så har du uppsägningstid, om du säger upp dig själv så är det 1 månad och om arbetsgivaren säger upp dig så ökar uppsägningstiden beroende på hur länge som du har varit anställd. Om du har ett schema och har ett avtal om en viss sysselsättningsgrad så talar detta för att du är tillsvidareanställd och då gäller uppsägningstid.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Inlasning

Hej!
Jag har jobbat som sjuksköterska på ett sjukhus i sammanlagt 2 år under en femårsperiod och därmed blivit inlasad/blivit tillsvidareanställd på sjukhuset. Däremot går mitt vikariat ut den 31 augusti 2013 på den avdelningen jag är nu. Min fråga är då är den avdelningen jag är på nu tvungen att ge mig en tillsvidaretjänst eller gäller tillsvidaretjänsten inom hela sjukhuset och jag
kan därmed bli omplacerad på en annan avdelning?

SVAR:

Hej,

När man arbetat i en ALVA eller ett vikariat i minst två år under en femårsperiod så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Du kommer då att bli tillsvidareanställd hos arbetsgivaren. I förarbetena anges att det är upp till rättstillämpningen att avgöra hur villkoren för anställningen ska övergå. Det är således inte helt klart vilken tjänst du faktiskt har rätt till mer än att du blir tillsvidareanställd. Även om man bortser från den frågan så har arbetsgivaren en omplaceringsrätt och kan välja att omplacera dig så länge det är inom din arbetsskyldighet. Du blir tillsvidareanställd på arbetsplatsen och av arbetsgivaren, inte på en enskild avdelning (om det inte är uppbyggt så att varje avdelning är självständig).

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Inlasning

Hej.
Jag har några frågor angående inlasning. Jag har jobbat som vikarie i snart ett år (har blivit förlängd vid 3 tillfällen), inom hemtjänsten som vårdbiträde. Dom har nu sagt att dom ej kan förlänga mig pga att jag ligger för nära ”las-dagarna”. Jag är med på noterna med att jag inte uppfyller kriterierna för att bli inlasad eftersom jag ej är undersköterska som är ett krav. Men däremot
förstår jag inte hur jag kan ligga så nära när jag ”bara” jobbat i ett år. Skulle jag inte kunna bli förlängd om jag blir timanställd istället för månadsanställd? Det hade varit skönt att få lite klarhet i hur det fungerar.
Tacksam för svar

SVAR:

Hej,

Enligt LAS så krävs det att man har arbetat i två år under en femårs period, därför är du inte enligt lagen nära på att bli inlasad. Dock så kan det finnas ett kollektivavtal på din arbetsplats som har en kortare period, att du redan efter ett år bli inlasad. Du måste undersöka om det finns ett kollektivavtal som gäller för dig och vad som står där i. När det gäller timanställd är det mer att se som en ersättningsform, du får betalt per arbetad timme. Om du får timlön eller månadslön gör ingen skillnad när det gäller anställningsform. Inlasning enligt LAS gäller om man arbetat som vikarie eller i en alva, detta innebär att du skulle enligt LAS kunna bli anställd i en alva i två år innan du blir inlasad, men även här kan det finnas andra regler i kollektivavtalet.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid

Hej, jag har en till fråga ang. uppsägningstid på timanställning, i mitt kontrakt står det bara ”antal timmar/vecka: snitt 20h/veckan. har jag då någon uppsägningstid? Eller kan jag bara gå ut genom dörren om jag hittar ett nytt jobb?

SVAR:

Hej,

Du har antingen en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning. ”Timanställning” är mer att se som en ersättningsform då du får betalt per arbetad timme. Om du är tillsvidareanställd bör du ha 1 månads uppsägningstid, om du är visstidsanställd så pågår din anställning till angivet slutdatum. Det avgörande för dig är således din anställningsform. Det som anges som snitt 20 h/veckan är din sysselsättningsgrad, till vilken grad av arbete som du är garanterad.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Visstidsanställd blir tillsvidareanställd

Hej,

Jag har en visstidsantällning på ett bemanningsföretag sedan snart 1,5 år tillbaka . Detta uppdrag som jag är anställd på kommer att löpa ut i dagarna och ett nytt avtal på 1,5 år ska skrivas. Bemanningsföretaget som jag är anställd på omfattas ej av kollektivavtal enligt facket och därav borde lagen om anställningsskydd gälla. Jag undrar nu om de har rätt att förlänga mitt uppdrag flera gånger eller om jag har rätten på min sida att bli anställd efter 2 år? Har hört från flera olika håll att jag borde kunna kräva en anställning efter 2 år men är inte säker på hur det verkligen ligger till.Ska nämna att jag har varit på ett och samma ställe under hela perioden och att jag kommer att fortsätta på samma uppdrag hos samma arbetsgivare även efter förnyat avtal. Hoppas ni kan hjälpa mig att få klarhet i hur detta fungerar.

Tack på förhand!

SVAR:

Hej,

Även om en arbetsgivare har ett kollektivavtal så gäller LAS men vissa regler i LAS kan man förändra genom ett kollektivavtal. Alla arbetstagare förutom vissa särskilda grupper omfattas av LAS. Om man har varit anställd i mer än två år i en ALVA eller ett vikariat så har man rätt till en tillsvidareanställning. Det är därför viktigt att avgöra vilken form av visstidsanställning som du har haft. Om du först har gått på ett vikariat och nu ska gå på en ALVA så innebär det att du inte kommer bli tillsvidareanställd. Arbetsgivaren kan kombinera ALVA och vikariat så att en arbetstagare är anställd i en visstidsanställning i nästan 4 år. Undersök därför vilken visstidsanställning som du har haft och vilken du kommer få. Är det samma visstidsanställning så kommer du vara tillsvidareanställd efter det att det har gått två år.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Inlasad

Hej!

I snart två år har jag nu arbetat på samma företag, och under dessa två år har jag hört olika saker från olika personer gällande lagen om anställningsskydd. Enligt vissa har jag rätt till en tillsvidareanställning efter två år oberoende av vilken typ av anställning jag haft tidigare, och andra menar på att jag kan gå som visstidsanställd i två år för att sedan få ett vikariat som även det kan fortlöpa i två år utan en tillsvidareanställning.

vad är det som gäller egentligen?

Med vänlig hälsning

SVAR:

Hej,

Enligt LAS så spelar anställningsformen roll. Du blir tillsvidareanställd om du arbetat i mer än två inom ALVA eller vikariat. Eftersom det står eller i lagtext samt att det framkommer av praxis och förarbeten så kan inte tid i ALVA och vikariat räknas samman. Detta innebär att man kan vara anställd i ALVA i nästan två år och sedan i ett vikariat i nästan två år innan man blir tillsvidareanställd, alltså nästan 4 år som visstidsanställd.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren