Tag Archives: villkor under föräldraledighet

Är jag fortfarande anställd under mammaledigheten?

Räknas man som anställd under tjänstledighet i form av mammaledighet?
Blir man t ex av med sin möjlighet till förläldrapenningtillägg när man går på mammaledigh. och dessa lediga dagar utgör 14 av 365 dagar från anställningsstart?
(Är svaret annorlunda gällande om man fortf. räknas som anställd under den obligatoriska mammaledigheten på två veckor resp. den möjliga sjuveckorsledigheten innan beräkn. förlossn.?)

SVAR:
Du är fortfarande anställd under din föräldraledighet, samma sak om du är tjänstledig för studier eller sjukskriven. Du har rätt att tex vara med i årlig lönerevision och också att få del av information om vad som händer på arbetsplatsen.
Om föräldrapenningstillägget är villkorat i ett kollektivavtal eller en personalpolicy så kan det vara så att du måste uppfylla de kraven för att få del av tillägget, men annars ser jag inte att du inte skulle ha det.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren